استعداد در فضاي آرام رشد ميكند و شخصيت در جريان كامل زندگي. "گوته"


شرکت فني و مهندسي پويا سامانه ديوا از سال 1371 فعاليت خود را با نام پديده پويا به جهت پاسخگويي به نيازهاي مراکز درماني کشور،توسط جمعي از کارشناسان ارشد حوزه درمان، مهندسين صنايع، نرم¬افزار و سخت افزار آغاز نمود. از همان ابتدا با توجه به درک نياز جامعه درماني به نرم¬افزارهايي کارآمد توليد داخل به جهت دريافت، طبقه بندي و مديريت اطلاعات بيماران، حوزه کاري خود را توليد و پياده سازي نرم¬افزارهاي درماني با استفاده از جديدترين تكنولوژي‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري تعيين نمود و در حال حاضر با توليد نرم افزار در تمامي حوزه هاي درماني يکي از پيشگامان اين عرصه مي باشد و مراکز متعددي در سطح کشور از محصولات اين شرکت (...,His,Mis,Pacs,Cis)استفاده مي نمايند.

ادامه مطلب